Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο επιχειρεί να προσεγγίσει με παιγνιώδη και διαδραστικό τρόπο την έννοια της επιλογής στην αλγοριθμική. Αποτελεί μία εισαγωγική δραστηριότητα που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. Χρησιμοποιείται το περιβάλλον του Scratch με τη χρήση του οποίου επιχειρείται η ευχάριστη παρουσίαση της δομής επιλογής και η εμβάθυνση μέσα από τη δημιουργία κουίζ και παιχνιδιών (κρεμάλας).
 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η κατανόηση της δομής επιλογής μέσα από δραστηριότητες που στηρίζονται στην ανακαλυπτική μάθηση.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωρίζω τη δομή επιλογής μέσα από έτοιμο πρόγραμμα
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργώ απλό πρόγραμμα με χρήση δομής επιλογής
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργώ quiz με χρήση της δομής επιλογής.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αυτοαξιολόγηση μέσα από παιχνίδι, συζήτηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Nα κατανοήσουν ότι η δομή επιλογής χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συμβεί κάτι υπό συνθήκη
Να διαχωρίζουν πότε μια συνθήκη είναι αληθής και πότε ψευδής
Να προσδιορίζουν τις εντολές που θα εκτελεστούν αν η συνθήκη είναι αληθής η ψευδής
Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επίτευξη συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από τον Η/Υ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δομή επιλογής, Scratch,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με εγκατεστημένο το λογισμικό Scratch
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.