Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Προσχολική)

Η θάλασσα

3 ώρες

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με το kidspiration

40λεπτά

Αρχικά πραγματοποιήθηκε καταιγισμός ιδεών στη γωνιά της παρεούλας το πρωί. Η νηπιαγωγός κατέγραψε σε ένα μεγάλο χαρτί τις ιδέες των παιδιών βάζοντας  σε κύκλο στο κέντρο το θέμα «Η θάλασσα» και μετά εξακτίνωσε τις ιδέες τους, κατά τη γνωστή στα παιδιά πρακτική. Στη συνέχεια ενημέρωσε τα παιδιά ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον Η/Υ από εκείνα με τη βοήθειά της. Τα περισσότερα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και συγκεντρώθηκαν στη γωνιά του Η/Υ. Αφού άνοιξε το λογισμικό έδειξε στα παιδιά κάποιες από τις δυνατότητές του και στη συνέχεια η ομάδα επικεντρώθηκε στη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη. Η νηπιαγωγός έβαζε τα συννεφάκια και τα παιδιά εκ περιτροπής έγραφαν τις λέξεις με αντιγραφή από τον εννοιολογικό χάρτη που είχαν δημιουργήσει σε χαρτί. Ύστερα η νηπιαγωγός πρότεινε στα παιδιά την εισαγωγή εικόνων από το Διαδίκτυο με σκοπό να γίνει ο εννοιολογικός χάρτης περισσότερο ελκυστικός. Έτσι τα παιδιά πληκτρολογούσαν την αντίστοιχη λέξη στη μηχανή αναζήτησης Google, έβρισκαν την εικόνα που τους άρεσε και με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» τοποθέτησαν τις εικόνες σε έναν φάκελο που είχε δημιουργήσει η νηπιαγωγός . Ύστερα έχοντας ανοίξει το kidspiration και το φάκελο με τις εικόνες σε παράθεση, τα παιδιά τοποθέτησαν τις εικόνες στις αντίστοιχες λέξεις και δημιουργήθηκε ένας εννοιολογικός χάρτης με εικόνες και λέξεις. Ο χάρτης εκτυπώθηκε και αναρτήθηκε στον τοίχο στη γωνιά του Η/Υ.

 

 


Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

Εννοιολογικός χάρτης

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η θάλασσα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2990