Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Προσχολική)

Η θάλασσα

3 ώρες

Ζωγραφική με το λογισμικό Tuxpaint

50λεπτά

Τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα  με  το πρόγραμμα Tux Paint από την αρχή του σχολικού έτους. Χρησιμοποιούσαν το πρόγραμμα κατά την ελεύθερη ενασχόλησή τους στη γωνιά του Η/Υ, είχαν πειραματιστεί με τις δυνατότητες του προγράμματος και είχαν δημιουργήσει πλήθος ψηφιακών ζωγραφιών. Όταν ζητήθηκε από τη νηπιαγωγό να δημιουργήσουν τα παιδιά  ζωγραφιές σχετικές με το θέμα « Η θάλασσα » στο Tux Paint, εκείνα  με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν και δημιούργησαν τα ψηφιακά έργα τέχνης τους.Τα παιδιά σχεδίασαν ζωγραφιές σχετικές με τη θάλασσα συνδυάζοντας τις σφραγίδες που προσφέρονται από το λογισμικό με το  δικό τους πρωτότυπο σχέδιο. Τα παιδιά έψαξαν, βρήκαν και τοποθέτησαν τις σφραγίδες μέσα στη ζωγραφιά τους, προσαρμόζοντάς τες στο μέγεθος που ήθελαν μέσα από  το ειδικό εικονίδιο. 


Λογισμικό Tuxpaint

http://www.tuxpaint.org/

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η θάλασσα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2991