Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Προσχολική)

Η θάλασσα

3 ώρες

Δημιουργία Παρουσίασης

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
paralies_tis_periohis_mas.pdf

Η νηπιαγωγός πρότεινε στα παιδιά να δημιουργήσουν μια παρουσίαση με το λογισμικό Power Point με θέμα "Οι παραλίες της περιοχής μας". Μια ομάδα παιδιών  αναζήτησαν στη μηχανή αναζήτησης Google εικόνες σχετικές με παραλίες της περιοχής τους. Αφού τις αποθήκευσαν, στη συνέχεια άλλη ομάδα παιδιών  με τη βοήθεια της νηπιαγωγού δημιούργησε την παρουσίαση την οποία και παρουσίασε σε όλα τα παιδιά της τάξης.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η θάλασσα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2994