Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

3 ώρες

Παρουσίαση Κατάστασης - Φ.Ε. 1 - Παρουσίαση λύσης

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_-_unix.pdf

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σαν παράδειγμα ένα πρόβλημα που απαιτεί την δημιουργία ή την προβολή ενός αρχείου κειμένου από τη γραμμή εντολών. Εξηγεί ότι κάποιες φορές αυτή μπορεί να είναι το μόνο διαθέσιμο περιβάλλον εργασίας (π.χ. σε κατάρρευση του γραφικού περιβάλλοντος).

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Φύλλου Εργασίας 1. Ο εκπαιδευτικός στηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές, ενώ παρεμβαίνει μόνο όταν χρειάζονται βοήθεια για τη συνέχιση της εργασίας, προσπαθώντας να μην δίνει έτοιμες απαντήσεις, αλλά να στρέψει τους μαθητές προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν την εργασία τους ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει στον projector τις εντολές του Φύλλου Εργασίας 1, ώστε οι μαθητές να ελέγξουν την ορθότητα των απαντήσεών τους. Στη συνέχεια κάνει ανασκόπηση των εντολών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και την προβολή των περιεχομένων αρχείων κειμένου και γράφει τη γενική τους σύνταξη στον πίνακα.


Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Βασιλάκης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3001