Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

3 ώρες

Παρουσίαση Κατάστασης - Φ.Ε. 2 - Παρουσίαση λύσης

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2_-_unix.pdf

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σαν παράδειγμα ένα πρόβλημα που απαιτεί την μέτρηση των στοιχείων ενός αρχείου κειμένου από τη γραμμή εντολών (π.χ. το πλήθος των λέξεων ενός άρθρου για τη Σχολική Εφημερίδα)

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Φύλλου Εργασίας 2. Όπως και προηγουμένως  ο εκπαιδευτικός στηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές, ενώ παρεμβαίνει μόνο όταν χρειάζονται βοήθεια για τη συνέχιση της εργασίας, προσπαθώντας να μην δίνει έτοιμες απαντήσεις, αλλά να στρέψει τους μαθητές προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει στον projector τις εντολές του Φύλλου Εργασίας 2, ώστε οι μαθητές να ελέγξουν την ορθότητα των απαντήσεών τους. Στη συνέχεια κάνει ανασκόπηση της εντολής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου και γράφει στον πίνακα τη γενική της σύνταξη.


Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Βασιλάκης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3002