Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 ώρες

Ανακοίνωση θέματος-ιδεοθύελλα

10λεπτά

Η φάση ξεκινά με την ανακοίνωση του θέματος.Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να αναφέρουν σημαντικά στοιχεία που ξέρουν για την Μεσόγειο ,τα οποία καταγράφονται με την βοήθεια εννοιολογικού χάρτη.


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΡΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3008