Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 ώρες

Γεωγραφική θέση και χαρακτηριστικά της Μεσογείου

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_1_2.docx

Οι μαθητές ανοίγουν τον χάρτη της Μεσογείου και καλούνται να καθορίσουν την γεωργαφική της θέση. Στην συνέχεια ανοίγουν την εφαρμογή Google Earth, εστιάζουν στην περιοχή της Μεσογείου και καλούνται να απαντήσουν το φύλλο εργασίας που τους δίνεται σχετικά με τα χαρακτηριστικά της Μεσογείου.

Κατόπιν ζητείται από τους μαθητές να ελαχιστοποίησουν την καρτέλα του  Google Earth, να κάνουν "κλικ"στο σύνδεσμο που τους δίνεται όπου ανοίγει ο χάρτης των κλιματικών τύπων και τους ζητείται να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με το κλίμα της Μεσογείου.

Τέλος αφού επεξεργαστούν την εικόνα που τους δίνεται τους ζητείται να εξηγήσουν γιατί η Μεσόγειος είναι αλμυρή


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΡΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3009