Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 ώρες

Η Μεσόγειος στο πέρασμα του χρόνου

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
filo3.docx

Οι μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν  τους λαούς και τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην Μεσόγειο μέχρι το1900 καθώς και να διερευνήσουν τους λόγους μόλυνσης της


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΡΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3011