Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 ώρες

Αξιολόγηση και επέκταση του σεναρίου

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
filo4.docx

Εδώ δίνεται ένα φύλλο αξιολόγησης στους μαθητές με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που τέθηκαν στην αρχή του σεναρίου.

Τέλος μπορούν οι μαθητές να εκπονήσουν διαθεματική εργασία ΄Η Μεσόγειος μέσα από τα τραγούδια της με το μάθημα της Μουσικής'.


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΡΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3012