Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 ώρες

Σεισμικότητα στη Μεσόγειο

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
filo2_0.docx

Εδώ οι μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν την σεισμικότητα στην Μεσσόγειο μέσα από το λογισμικό  Γεωγραφία- Γεωλογία Α και Β Γυμνασίου καθώς και το ανάγλυφο της περιοχής


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΡΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3010