Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών

2 ώρες

Πίσω στο χρόνο

20λεπτά

Αρχικά θέτονται από τον καθηγητή τα ακόλουθα ερωτήματα για προβληματισμό προς όλους τους μαθητές:

- «Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως έφτασε ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε στη μορφή που είναι σήμερα;»,

- «Πως πιστεύετε ότι ήταν οι υπολογιστές όταν οι γονείς σας ήταν στην ηλικία σας;»,

- «Θεωρείται γρήγορη ή αργή την χρονική εξέλιξη των υπολογιστών;».

 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται παρακολούθηση του παρακάτω βίντεο όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία της εξέλιξης των υπολογιστών.

 


 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και συνεργάζονται για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες.

 

 

Δραστηριότητα: Διερευνούμε τα βήματα εξέλιξης στην ιστορία των υπολογιστών.

      - Κάθε ομάδα να μελετήσει τις ιστοσελίδες που φαίνονται παρακάτω, με τις κρίσιμες στιγμές στην πορεία της επιστήμης των υπολογιστών.

     Να συνοψίσει τα βασικά σημεία στην ιστορία του υπολογιστή, μέσω μιας χρονογραμμής, που θα σχεδιάσει με το εργαλείο  TimeRime . Στη χρονογραμμή να συμπεριληφθούν τα γεγονότα που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Γεγονός
H ΙΒΜ βγάζει τον IBM PC με λειτουργικό σύστημα MS-DOS της Microsoft.
Αναπτύσσεται το λειτουργικό σύστημα Linux από τον Λίνους Τόρβαλντς.
Παρουσιάζεται ο ENIAC – ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Κατασκευάστηκε ο «Μηχανισμός των Αντικυθήρων».
Δημιουργείται η υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού από τον Τιμ Μπέρνερς Λι.
Σχεδιάζεται ο υπολογιστής Apple I από τον Στηβ Βόζνιακ.
Παρουσίαση της υπολογιστικής μηχανής (Πασκαλίνα) από τον Πασκάλ.
Η Microsoft παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows XP.
Για πρώτη φορά συνδέονται 4 Η/Υ μεταξύ τους με το δίκτυο ARPANET.
Βγαίνει στην αγορά ο επεξεργαστής Pentium 4 από την εταιρία Intel.

 


Η ιστορία των Υπολογιστών


Ιστορία των υπολογιστών (Βικιπαίδεια)


Ιστορία των προσωπικών υπολογιστών (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών)


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Λεμονιά Καρδαρά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3086