Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών

2 ώρες

Σύγκριση παλιού με νέου

10λεπτά

Δραστηριότητα: Σύγκριση χαρακτηριστικών

          Κάθε ομάδα να ψάξει τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή του εργαστηρίου στον οποίο δουλεύει (Ταχύτητα, Μνήμη, Κόστος, Μέγεθος), να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ENIAC και να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα.

 

ENIAC

Σημερινός Η/Υ

Βάρος

 

 

Μέγεθος

 

 

Ταχύτητα

(πράξεις / δευτερόλεπτο)

 

 

Κόστος

 

 

 


 

Δραστηριότητα: Κουβεντούλα

          Όλοι μαζί οι μαθητές της τάξης μαζί με τον καθηγητή, να συζητήσουν και να εξερευνήσουν το υποθετικό σενάριο:  

«Τι θα γινόταν αν ο υπολογιστής του εργαστηρίου ή του σπιτιού σας, υπήρχε την περίοδο που κατασκευάστηκε ο ΕΝΙΑC;

Τι δυνατότητες θα είχε και ποιες θα ήταν οι επιδράσεις στον κόσμο;»

 


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Λεμονιά Καρδαρά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3088