Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών

2 ώρες

Παρουσίαση - Αυτοαξιολόγηση

20λεπτά

Δραστηριότητα: Παρουσίαση εργασιών και Αυτοαξιολόγηση

       - Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες τις εργασίες της, δηλαδή τη χρονογραμμή με τα σημαντικότερα σημεία στην ιστορική εξέλιξη των υπολογιστών, τον εννοιολογικό χάρτη με την περιγραφή του ENIAC και την παρουσίαση σε Prezi των πέντε γενιών του υπολογιστή. 
           Μέσω σχολιασμού από το σύνολο των μαθητών και τον καθηγητή, θα ακολουθήσει ανατροφοδότηση, έτσι ώστε κάθε ομάδα να αξιολογήσει τη έργο της (αυτοαξιολόγηση), με βάση των οδηγιών που περιγράφονται παρακάτω:

 

           Να αξιολογήσετε την κάθε εργασία και παρουσίαση σας ως "πολύ καλή", "μέτρια" ή "ανεπαρκής" σύμφωνα με την σημασία του κάθε χαρακτηρισμού, που φαίνεται στην παρακάτω ρουμπρίκα.

 

Ιστορική εξέλιξη

Πρώτος υπολογιστής

Γενιές υπολογιστών

 

 

 

 

Ρουμπρίκα αξιολόγησης:

 

Πολύ καλή

Μέτρια

Ανεπαρκής

Ως προς την ιστορική εξέλιξη

Περιλαμβάνονται τουλάχιστον 15 από τις πιο σημαντικές στιγμές στην εξελικτική πορεία των υπολογιστών.

Η παρουσίασή τους στη χρονογραμμή είναι ευδιάκριτη και έχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ.)

Περιλαμβάνονται τουλάχιστον 10 από τις πιο σημαντικές στιγμές στην εξελικτική πορεία των υπολογιστών.

Η παρουσίασή τους στη χρονογραμμή έχει περισσότερο κείμενο και λιγότερο οπτικοακουστικό υλικό.

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σημαντικών στιγμών στην εξελικτική πορεία των υπολογιστών.

Η παρουσίασή τους στη χρονογραμμή έχει μόνο κείμενο και ελάχιστο οπτικοακουστικό υλικό.

 

Ως προς τον πρώτο υπολογιστή

Ο εννοιολογικός χάρτης όπου παρουσιάζεται ο ENIAC, αποτελείται από  τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα, περιλαμβάνει κείμενο και φωτογραφίες και περιέχει όλα τα παρακάτω: τα υλικά που αποτελούνταν, τον λόγο που κατασκευάστηκε και τον τρόπο που τον προγραμμάτιζαν .

Ο εννοιολογικός χάρτης όπου παρουσιάζεται ο ENIAC, αποτελείται από  τουλάχιστον τρία επίπεδα, περιλαμβάνει κείμενο και λίγες φωτογραφίες και περιέχει μερικά από τα παρακάτω: τα υλικά που αποτελούνταν, τον λόγο που κατασκευάστηκε και τον τρόπο που τον προγραμμάτιζαν .

Ο εννοιολογικός χάρτης όπου παρουσιάζεται ο ENIAC, αποτελείται μόνο από δύο επίπεδα, περιλαμβάνει μόνο κείμενο χωρίς φωτογραφίες και περιέχει πολύ λίγα από τα παρακάτω: τα υλικά που αποτελούνταν, τον λόγο που κατασκευάστηκε και τον τρόπο που τον προγραμμάτιζαν .

Ως προς τις γενιές των υπολογιστών

Περιλαμβάνονται με λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία των πέντε γενιών (χρονική περίοδος, βασική δομική μονάδα, ταχύτητα), σε μια διασκεδαστική και με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) παρουσίαση.

Περιλαμβάνονται επιγραμματικά τα στοιχεία των πέντε γενιών (χρονική περίοδος, βασική δομική μονάδα, ταχύτητα), σε μια παρουσίαση με περισσότερο κείμενο και λιγότερο οπτικοακουστικό υλικό.

Δεν αναφέρονται πολλά από τα στοιχεία των πέντε γενιών (χρονική περίοδος, βασική δομική μονάδα, ταχύτητα).

Η παρουσίαση είναι αδιάφορη, με μόνο κείμενο και ελάχιστο οπτικοακουστικό υλικό.

 


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Λεμονιά Καρδαρά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3090