Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών

2 ώρες

Ο Πρώτος Υπολογιστής

15λεπτά

Δραστηριότητα: Παρουσιάζοντας τον ENIAC

          Κάθε ομάδα να κοιτάξει τις παρακάτω φωτογραφίες και να σχολιάσουν τα μέλη μεταξύ τους, το μέγεθος του πρώτου υπολογιστή, του ENIAC, καθώς και πόσοι άνθρωποι χρειάζονταν για να τον προγραμματίζουν.

 

          Στη συνέχεια να μελετήσουν τις ιστοσελίδες που δίνονται, σχετικά με τον ENIAC και να σχεδιάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη, χρησιμοποιώντας το εργαλείο  Cmap , επικεντρώνοντας περισσότερο στα:

α) για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε ο ENIAC,

β) από τι αποτελούνταν και

γ) πως προγραμματίζονταν.

 


1) Eniac


ENIAC (Βικιπαίδεια)


Μηχανισμός ENIAC (sancomputer)


2) Eniac


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Λεμονιά Καρδαρά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3087