Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ορίζεται η έννοια "Τεχνολογία" και παρουσιάζεται η επίδραση της τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον από την παλαιολιθική εποχή έως σήμερα.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η έννοια "Τεχνολογία" δεν είναι γνωστή στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, που δύσκολα κατανοούν και διατυπώνουν ένα ορισμό για αυτή. Όταν ζητηθεί από τους μαθητές να περιγράψουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου, αυτοί κυρίως αναφέρονται την επίδραση των σύγχρονων τεχνολογικών προϊόντων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι, οι μαθητές, μέσω της υλοποίησης των φάσεων του σεναρίου, να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν την έννοια "Τεχνολογία", να διατυπώσουν ένα ορισμό γιαυτή και να μπορούν να περιγράφουν πώς τα τεχνολογικά προϊόντα και γενικότερα η τεχνολογία, έχει επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου από την παλαιολιθική εποχή έως σήμερα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έχω ένα πρόβλημα να λύσω, μπορείς να με βοηθήσεις;
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Κατασκευάζοντας ένα Τεχνολογικό Προϊόν
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Ορισμός της Τεχνολογίας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Επίδραση της Τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Ο μαθητής να κατανοήσει την έννοια της Τεχνολογίας
Ο μαθητής να κατανοήσει την έννοια της Επιστήμης
Ο μαθητής να κατανοήσει την αλληλεπίδραση τεχνολογίας και επιστήμης
Ο μαθητής να αναφέρει την επίδραση της τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Τεχνολογία, Επιστήμη, Επιπτώσεις της Τεχνολογίας,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολική τάξη, Υπολογιστής
Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Βλαχοκυριάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.