Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου

2 ώρες

Έχω ένα πρόβλημα να λύσω, μπορείς να με βοηθήσεις;

25λεπτά

Ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του έρχεται συνεχώς αντιμέτωπος με την επίλυση προβλημάτων. 

Ο μαθητής ακολουθώντας τις δραστηριότητες της φάσης 1, εντοπίζει μια ανάγκη που του υποδεικνύει ο καθηγητής/τρια Τεχνολογίας και προτείνει λύση στο πρόβλημά του/της. 


Μπορείς να με βοηθήσεις;

Ο καθηγητής/τρια σου στο μάθημα της Τεχνολογίας θέλει να λύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει, μπορείς να τον/την βοηθήσεις;

Μήπως αυτό το μάθημα είναι το αγαπημένο σου;

Ο καθηγητής/τρια Τεχνολογίας


Ψάξε να βρεις τι έχει μέσα το συρτάρι μου...

Άνοιξε τις κάρτες και βρες τα όμοια αντικείμενα

Θα έπρεπε να τακτοποιώ καλύτερα τα συρτάρια μου. Την επόμενη φορά θα συγυρίσω καλύτερα

Έχω μια ΙΔΕΑ....


Οι ιδέες είναι πολύ σημαντικές στην τεχνολογία
Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Βλαχοκυριάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3091