Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου

2 ώρες

Ορισμός της Τεχνολογίας

20λεπτά

Δίνεται ο ορισμός της έννοιας "Τεχνολογία" και περιγράφεται η σχέση "Τεχνολογίας και Επιστήμης"


Τι είναι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ;

Δίνεται ένας ορισμός για την έννοια "Τεχνολογία"

Για την έννοια "Τεχνολογία" θα διαβάσεις πολλούς ορισμούς. Αυτός που μόλις έμαθες είναι απλός και εύκολα απομνημονεύεται.

.


.


Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης

Περιγράφεται η σχέση της Τεχνολογίας με την Επιστήμη

Επιστήμη και Τεχνολογία βαδίζουν μαζί χωρίς να μπορούμε να δώσουμε σε κάποια μεγαλύτερη βαρύτητα.

Τεχνολογικά προϊόντα

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την επιστήμη για να φτιάξει τεχνολογικά προϊόντα-κατασκευές που λύνουν προβλήματα και καλύπτουν τις ανάγκες του

Θα μπορούσες να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς την τεχνολογία;

Συμπλήρωσε το κενό

Η επιστήμη με την τεχνολογία και τα προβλήματα του ανθρώπου συνδέονται πολύ στενά. Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη (σύρε και άφησε)

Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Βλαχοκυριάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3093