Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου

2 ώρες

Κατασκευάζοντας ένα Τεχνολογικό Προϊόν

20λεπτά

Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ο άνθρωπος κατασκευάζει τεχνολογικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας υλικά, εργαλεία και γνώσεις. 

Ο μαθητής στην φάση 1 προτείνει στον καθηγητή/τρια Τεχνολογίας την κατασκευή μιας κρεμάστρας. Στη φάση 2, ακολουθώντας τις προτεινόμενες δραστηριότητες, ανακαλύπτει τη διαδικασία κατασκευής της.


Βρείτε από τι είναι φτιαγμένες οι κρεμάστρες της εικόνας;

Μετακίνησε το κατάλληλο κείμενο πάνω σε κάθε κρεμάστρα

Μπλέξαμε με τόσες κρεμάστρες

Θυμάσαι τι είχε μέσα το συρτάρι μου;

Όταν ξεκινήσαμε σου μίλησα για το συρτάρι μου και τι έχει μέσα

Υλικά και Εργαλεία


Μα τι ακαταστασία είναι αυτή; Κάποιος πρέπει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Μπορείς να ξεχωρίσεις τα υλικά από τα εργαλεία;

Αφού συμπληρώσεις την απάντηση, μπορείς να ελέγξεις αν είναι σωστή ή λάθος

Ύπάρχουν πολλά είδη υλικών και εργαλείων

Είσαι έτοιμος/η για την κατασκευή;

Έχεις τα υλικά και τα εργαλεία, μήπως όμως χρειάζεσαι και κάτι άλλο;

Θα φτιάξω την ωραιότερη κρεμάστρα του κόσμου
Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Βλαχοκυριάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3092