Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου

2 ώρες

Επίδραση της Τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου

25λεπτά

Ο μαθητής πραγματοποιεί με τη σειρά τις δραστηριότητες της φάσης 4 και αντιλαμβάνεται την επίδραση της Τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου από την παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα


Η εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου μέσα στο χρόνο

Εξερεύνησε τους διάφορους σταθμούς της Χρονογραμμής. Διάβασε προσεκτικά τα κείμενα

Έχουν αλλάξει πολλά από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος μέχρι σήμερα

Μια μόνο απάντηση είναι σωστή, μπορείς να την βρεις;

Για να απαντήσεις σωστά πρέπει να έχεις μελετήσει τα κείμενα της παραπάνω χρονογραμμής

Συσκευές και μηχανές που χρησιμοποιούμε σήμερα


Επιπτώσεις της Τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου

Από εμάς εξαρτάται αν οι επιπτώσεις της Τεχνολογίας είναι καλές ή κακές

Η Τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή, ούτε κακή, εξαρτάται από τον τρόπο που την χρησιμοποιεί ο άνθρωπος

Οι ανακαλύψεις του ανθρώπου μπορούν να έχουν θετικές και αρνητικές συνέπειες


Τελικά υπάρχει καλή ή κακή Τεχνολογία;

Από εμάς εξαρτάται...

Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Βλαχοκυριάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3094