Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία

3 ώρες

«Νερό ή Οινόπνευμα;»

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe3.docx

Οι μαθητές καλούνται να προβλέψουν την εξάρτηση της διαλυτότητας της ζάχαρης από το διαλύτη. Σχεδιάζουν πειραματική διαδικασία στο πραγματικό εργαστήριο και μέσω αυτής διερευνούν την εξάρτηση της διαλυτότητας από το διαλύτη.


Εξαρτάται η διαλυτότητα της ζάχαρης από το διαλύτη;


Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας στο πραγματικό εργαστήριο


Προκειμένου να σχεδιαστεί το πείραμα, καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψη η θερμοκρασία και η ποσότητα των διαλυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Εκτέλεση πειράματος σε πραγματικό εργαστήριο


Δημιουργός Σεναρίου: Κυριακή Ηλιάδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3136