Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία

3 ώρες

«Εφαρμογή γνώσεων»

20λεπτά

Οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στις προηγούμενες φάσεις στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. 


«Γλυκό του κουταλιού»

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο δίνοντας έμφαση στα σκούρα γράμματα και απαντήστε στις ερωτήσεις που βρίσκονται στην επόμενη εικόνα

Γλυκό του κουταλιού


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην καμπύλη διαλυτότητας αλάτων

εφαρμογή από Φωτόδεντρο

Πώς ένα κορεσμένο διάλυμα θα γίνει ακόρεστο;

Η απάντηση να γραφεί με τον ίδιο τρόπο που δίνεται

Δημιουργός Σεναρίου: Κυριακή Ηλιάδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3137