Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία

3 ώρες

«Ανακατεύοντας ζαχαρόνερο»

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe1.docx

Δίνεται ένα υποθετικό πρόβλημα στους μαθητές όπου τους ζητείται να χαρακτηρίσουν διαλύματα ως κορεσμένα ή ακόρεστα. Στη συνέχεια μέσω του φύλλου εργασίας ο εκπαιδευτικός παραθέτει τον ορισμό της διαλυτότητας και δίνει ακριβείς οδηγίες για τον υπολογισμό της διαλυτότητας της ζάχαρης στο νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος σε εικονικό εργαστήριο. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες.  


Κορεσμένο ή ακόρεστο;


Υπολογισμός της διαλυτότητας της ζάχαρης στο νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσω εικονικού εργαστηρίου


Δημιουργός Σεναρίου: Κυριακή Ηλιάδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3134