Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές διερευνούν την εξάρτηση της διαλυτότητας στερών ουσιών από  το διαλύτη και τη θερμοκρασία, αξιοποιώντας εικονικό και πραγματικό εργαστήριο. Οι εργασίες προτείνονται να γίνουν από ομάδες τριών μαθητών στο εργαστήριο πληροφορικής και στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Οι μαθητές καθοδηγούνται με τη βοήθεια της πλατφόρμας και φύλλου εργασίας από το διδάσκοντα, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποστήριξη των ομάδων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Γιατί θερμαίνω ζαχαρόνερο, προκειμένου να φτιάξω σιρόπι;

Μπορώ να διαλύσω την ίδια ποσότητα αλατιού στο νερό και στο λάδι;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Χημεία > Μεταβολή της ύλης > Διαλύματα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
«Ανακατεύοντας ζαχαρόνερο»
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
«Ζεσταίνοντας ζαχαρόνερο»
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
«Νερό ή Οινόπνευμα;»
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
«Εφαρμογή γνώσεων»
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Nα υπολογίζουν τη διαλυτότητα μιας ουσίας σε κάποιο διαλύτη
Να αναγνωρίζουν την εξάρτηση της διαλυτότητας μιας στερεής ουσίας από τη θερμοκρασία και από το δ
Να κατασκευάζουν και να αξιοποιούν για εξαγωγή συμπερασμάτων μια γραφική παράσταση
Εφαρμογή αποκτούμενων γνώσεων για επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διάλυμα, Διαλυτότητα, διαλύτης,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο πληροφορικής και εργαστήριο Φυσικών επιστημών
Δημιουργός Σεναρίου: Κυριακή Ηλιάδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.