Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

 

Η Ζωγραφική είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση των μαθητών/τριών και την προσωπική τους εμπλοκή κατά τη διάρκεια υλοποίησης διαφόρων δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντας τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή/τρια, ο οποίος εκφράζεται και αναζητά την πληροφορία μέσα από τη χρήση της, ενώ ταυτόχρονα επικοινωνεί, αλληλεπιδρά και συνεργάζεται με τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό.

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο μέσω των δραστηριοτήτων του, εξοικειώνει περαιτέρω τους μαθητές/τριες με τη Ζωγραφική των Windows, με την οποία είναι ήδη αρκετά εξοικειωμένοι από το Δημοτικό. 

Το συγκεκριμένο σενάριο ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής της A΄ τάξης του Γυμνασίου (ΦΕΚ 304/τ.Β'/13-03-2003). Συγκεκριμένα, στη Θεματική Ενότητα «Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας», αναφέρεται ο στόχος: «να εκφράζονται και να παρουσιάζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους με τη βοήθεια απλών εργαλείων επεξεργασίας κειμένου και ζωγραφικής». Το σενάριο συνάδει με τις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών, τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή τους, πρωτίστως με τους συμμαθητές τους και στη συνέχεια με το διδάσκοντα.

Η νέα γνώση που αποκτάται στο παρόν σενάριο μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία της ενότητας “Διαχείρηση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές” του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α' Λυκείου.

Επιπλέον μετά το πέρας της διδασκαλίας του σεναρίου και αφού οι μαθητές/τριες έχουν εξοικειωθεί σε κάποιο βαθμό με τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα μπορούσε να επιλεγεί και ένα άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (ενδεχομένως online ή ΕΛ/ΛΑΚ) προκειμένου να δουν ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με τη Ζωγραφική των Windows, αλλά και περαιτέρω δυνατότητες.

Πηγές:

  •   Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού – Γυμνασίου (ΦΕΚ 304/τ.Β'/13-03-2003).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 

Η απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων οποιασδήποτε ψηφιακής μορφής και κατ' επέκταση πρωτογενούς πολυμεσικού υλικού, αποτελεί -σε πολλές περιπτώσεις- απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών/τριών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, εφαρμογών των "έξυπνων" κινητών συσκευών ή ακόμη και απλών Διαδικτυακών εφαρμογών κάνοντας χρήση εμπορικού λογισμικού ή ΕΛ/ΛΑΚ.

Το σενάριο διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α' Γυμνασίου και προτείνεται να υλοποιηθεί σε δύο (2) διδακτικές ώρες. Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην επεξεργασία εικόνων. Μέσω του σεναρίου οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να συνδυάζουν δύο ή περισσότερες εικόνες σε μία, διευρύνοντας έτσι τις δεξιότητές τους στη χρήση των Τ.Π.Ε., ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν και τη φαντασία τους λαμβάνοντας ερεθίσματα δημιουργίας ευφάνταστων φωτομοντάζ. Χωρίς να υπεισέρχεται στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων επεξεργασίας εικόνας, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με τον συγκεκριμένο τομέα μέσα από ένα απλό και εύκολο στη χρήση περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό τους προϊδεάζει θετικά, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με το αντικείμενο, μέσω άλλων πιο εξειδικευμένων και πληρέστερων, από άποψη δυνατοτήτων, εφαρμογών. Οι δραστηριότητες που προτείνονται καθοδηγούν με απλά και κατανοητά βήματα τους μαθητές/τριες στην υλοποίηση του στόχου αυτού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πολυμέσα > Εικόνα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Βιντεομάθημα: Ένωση εικόνων με τη Ζωγραφική
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
Ταξινόμηση βημάτων αλγορίθμου.
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
Δημιουργία φωτομοντάζ
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιληφθούν ότι υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέων εικόνων μέσω συνδυασμού άλλων μεταξύ τους.
Να γνωρίσουν μερικές πιο προχωρημένες δυνατότητες του προγράμματος "Ζωγραφική" των Windows.
Να εξοικειωθούν με το συνδυασμό εικόνων μέσω της "Ζωγραφικής" με σκοπό την υλοποίηση φωτομοντάζ.
Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αποθήκευσης και ανάκτησης αρχείων.
Να εξοικειωθούν με εργαλεία Τ.Π.Ε - Πληροφορικού γραμματισμού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Επεξεργασία εικόνας, ζωγραφική, Συνδυασμός εικόνων, Φωτομοντάζ, Εργαλειοθήκη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)

Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Μπάρτζη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.