Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Γενικό Λύκειο)

Αμερικάνικος αφηρημένος εξπρεσιονισμός. Η περίπτωση του Jackson Pollock.

3 ώρες

Δημιουργία εικαστικών έργων με την μέθοδο dripping

45λεπτά

Σε αυτή την φάση του διδακτικού σεναρίου είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν μια βιωματική προσέγγιση με το υπό εξέτασή θέμα. Οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν και να συνθέσουν ομαδικά ή ατομικά αφηρημένα εξπρεσιονιστικά έργα με την μέθοδο του dripping. Στόχος να νιώσουν το ίδιο συναίσθημα δημιουργίας που διακατείχε τον Pollock όταν ζωγράφιζε. To θέμα μας θα είναι η ίδια η πράξη της ζωγραφικής. Θα επιχειρηθεί να δοθεί έμφαση στη δράση, στη χειρονομία και στην κίνηση των χεριών σε συνάρτηση με την κίνηση του σώματος.

 Η σχολική τάξη θα μοιραστεί σε ομάδες με κριτήριο τα εκφραστικά ενδιαφέροντα των μαθητών και την επιλογή μιας από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Ζωγραφικό έργο με την τεχνική του dripping.
Οι μαθητές θα κληθούν να ζωγραφίσουν σε μεγάλα χαρτιά (χαρτί του μέτρου) τοποθετημένα στο δάπεδο του εργαστηρίου, ζωγραφικές συνθέσεις, αφήνοντας ρευστό χρώμα να πέφτει από ψηλά. Για αυτό τον σκοπό θα χρησιμοποιήσουν αντικείμενα για το πέταγμα της μπογιάς όπως χοντρά πινέλα, ξύλα, βούρτσες, κ.τ.λ Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι χρώματα βαψίματος του κιλού αγορασμένα από χρωματοπωλείο. Για καλύτερο αποτέλεσμα και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα προτείνεται η χρήση μουσαμά. (αντί για χαρτί του μέτρου) Θα πρέπει επίσης να υπάρχει αρκετός χώρος ελεύθερος περιμετρικά της επιφάνειας που θα ζωγραφίσουμε έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα οι μαθητές να γυρνάνε γύρω από το έργο και με αυτό τον τρόπο να συμμετέχει όλο το σώμα στην δράση.
  • Ψηφιακό έργο με την μέθοδο του dripping
Τα παιδιά ζωγραφίζουν είτε ατομικά είτε ομαδικά με την βοήθεια λογισμικών που προσομοιάζουν την τεχνική dripping του Pollock.
Τα λογισμικά που προτείνονται είναι:
  1. Η εφαρμογή JACKSONPOLLOCK.ORG. που ανέπτυξε ο εικαστικός καλλιτέχνης Μίλτος Μανέτας που προσπαθεί να μιμηθεί τον τρόπο ζωγραφικής του Pollock.
  2. Η εφαρμογή DRIPS του Γερμανού Andre Weier  που ωστόσο δεν κατορθώνει να αποδώσει πιστά την τεχνική.
Προτείνεται αν υπάρχει η δυνατότητα, να γίνει χρήση διαδραστικού πίνακά ώστε οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα της κίνησης του σώματος και της χειρονομίας για να εκφραστούν.

Παρακάτω παρουσιάζονται δείγματα τον δραστηριοτήτων κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου σε τμήμα που αποτελούνταν από 28 μαθητές.

Ο μαθητές χωρίστηκαν ως ακολούθως:

  • Έγιναν δυο ομάδες των 9 μαθητών που ασχολήθηκαν με την δραστηριότητα «Ζωγραφικό έργο με την τεχνική του dripping»
  • Έγινε μια ομάδα των 6 μαθητών που ασχολήθηκε με την δραστηριότητα «Ψηφιακό έργο με την μέθοδο του dripping»
  • 4 μαθητές επέλεξαν να κάνουν ατομική εργασία με την δραστηριότητα «Ζωγραφικό έργο με την τεχνική του dripping»

Ζωγραφίζοντας με την τεχνική Dripping του Jackson Pollock


Εφαρμογή jacksonpollock.org από τον Μίλτο Μανέτα. Προσομοίωση της τεχνικής του Pollock

Κινηθείτε στη λευκή επιφάνεια με το ποντίκι και σχεδιάστε με την τεχνική του dripping. Κάνοντας αριστερό κλικ, αλλάζεται χρώμα.

Δημιουργία ψηφιακού έργου με την τεχνική του Dripping


Δραστηριότητα στο εργαστήριο. Ζωγραφίζοντας με την τεχνική Dripping


Dripping στον διαδραστικό πίνακα


Εφαρμογή DRIPS. Προσομοίωση της τεχνικής του Pollock

Επιλέξτε την επιλογή mouse και μετακινηθείτε με τον κένσορα στην επιφάνεια. Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνεται να κάνετε αργές κινήσεις (με πατημένο το αριστερό κλικ) με γνώμονα την σύνθεση.

Μαθητικό έργο με την εφαρμογή DRIPS


Δημιουργός Σεναρίου: ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αμερικάνικος αφηρημένος εξπρεσιονισμός. Η περίπτωση του Jackson Pollock. » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3310