Κανονικότητες

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Κανονικότητες

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Τα παιδιά γνωρίζουν τα μοτίβα από τις εμπειρίες τους στο νηπιαγωγείο, τόσο σε χειραπτικό υλικό που υπάρχει στις γωνιές, αλλά κυρίως μέσω δράσεων και κατασκευών που διαδραματίζονται στις γωνιές του νηπιαγωγείου ή κατά τη διάρκεια γιορτών, όπως κατασκευή σημαιών, παιχνίδι με τουβλάκια, κ.α.

Στο σενάριο που παρουσιάζουμε, οι μαθητές θα παίξουν με μοτίβα που "κρύβονται" στις ρουτίνες και στο υλικό της τάξης. Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας στις ρουτίνες προσφέρει ευκαιρίες για αυθόρμητη μάθηση και για διερευνήσεις που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Με αφόρμηση την επιθυμία των μαθητών να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις της ολομέλειας που γίνονται καθημερινά και με άξονα την διάθεσή τους για παιχνίδι με τα υλικά της τάξης, ξεκινούμε την ενασχόλησή μας με τα μοτίβα στις μέρες της εβδομάδας, στις εποχές και στην εναλλαγή μέρας και νύχτας, σχήματα και άλλα. Επίσης, θα ασχοληθούν με τα μοτίβα σε ποιήματα (ή αινίγματα, λαχνίσματα, παροιμίες). Στο τέλος, θα ασχοληθούν με κατασκευή δικών τους μοτίβων που θα παρουσιάσουν στην τάξη.

Αυτή η ενασχόληση θα ενισχύσει τον μαθηματικό τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων των μαθητών, με παιχνιώδη τρόπο και με άξονα την ενεργητική - ανακαλυπτική μάθηση.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τα μοτίβα υπάρχουν γύρω μας είτε ως οπτικοποιημένες αναπαραστάσεις, είτε ως χωροχρονικές έννοιες, είτε μέσα στα κείμενα του προφορικού και του γραπτού λόγου. Η ανακάλυψή τους από τα παιδιά μαθηματικοποιεί τη σκέψη τους, τα εφοδιάζει με εργαλεία κατανόησης της πολυπλοκότητας και προσφέρει διδακτικές ευκαιρίες για μαθηματική γνώση. Η αναπαραγωγή και συνέχιση των μοτίβων βοηθά τους μαθητές να φτάσουν σε μετασχηματισμούς και γενικεύσεις της έννοιας της κανονικότητας αλλά και στη δημιουργία δικών τους μοτίβων, παρέχοντας τα εφόδια εκείνα που θα τους χρειαστούν για την επίλυση καθημερινών ζητημάτων. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν, να περιγράψουν, να αναδείξουν και να συνθέσουν κανονικότητες με αφόρμηση τις ρουτίνες και το υλικό της τάξης, όπως οι μέρες της εβδομάδας, η εναλλαγή των εποχών και μέρας - νύχτας, τα ποιήματα, τα σχήματα και άλλα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Μαθηματικά >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναγνώριση και συμπλήρωση κανονικοτήτων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη, ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης
Μοτίβα στο ποίημα "η σουσουράδα"
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης, τάξη
Δημιουργούμε δικές μας κανονικότητες
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης, τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν κανονικότητες
Να οργανώνουν και να συμπληρώνουν κανονικότητες
Να εξηγούν και να διακρίνουν μοτίβα
Να συνθέσουν το δικό τους μοτίβο
Να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μοτίβο, κανονικότητα,
Υλικοτεχνική υποδομή
τάξη, υπολογιστής τάξης

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κανονικότητες» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).