Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών – παρουσίαση σε Prezi

2 ώρες

ομάδες μαθητών, μελετούν τις παραγράφους τους

25λεπτά

Ο διδάσκοντας, χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 4 ατόμων και τους προτρέπει να  σχηματίσουν κύκλους με τις καρέκλες τους, ώστε να είναι αποδοτικότερος ο τρόπος εργασίας τους (ο τρόπος χωρισμού των ομάδων, έχει γίνει από τον διδάσκοντα με σκοπό να υπάρχει ομοιογένεια «γνώσης» και «συμμετοχής» στις ομάδες). Κατόπιν, αναθέτει στην κάθε ομάδα μελέτης, το κομμάτι της ενότητας που πρέπει να μελετήσει (ο διδάσκοντας φροντίζει τα κομμάτια αυτά να είναι ισοδύναμα και όχι μεγάλα σε μέγεθος, ώστε να μην αποθαρρυνθούν οι μαθητές). Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει ξεκάθαρος στους μαθητές, ο τρόπος εργασίας σε κάθε ομάδα καθώς και ο τελικός στόχος αυτής της προσπάθειας: να παρουσιαστούν από κάθε ομάδα στην ολομέλεια της τάξης, τα κύρια σημεία της ενότητας που έχει αναλάβει, με τη βοήθεια  λογισμικού παρουσιάσεων. Επειδή όλες αυτές οι απαιτήσεις, πιθανόν θα «μπλοκάρουν» τους μαθητές, ο διδάσκοντας εξηγεί ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν σε διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, επομένως κατά την πρώτη ώρα αρκεί η ουσιαστική μελέτη των ενοτήτων από τις ομάδες και η επισήμανση-υπογράμμιση των βασικών τους σημείων. Δίνεται λοιπόν χρονικό περιθώριο 20 με 25 λεπτών στις ομάδες να μελετήσουν το κομμάτι της ενότητας που τους αντιστοιχεί, ώστε να ξεχωρίσουν-υπογραμμίσουν τα κύρια σημεία των παραγράφων με τις οποίες θα ασχοληθούν. Καθ΄ όλη τη διάρκεια μελέτης από τις ομάδες, ο διδάσκοντας λειτουργεί   ως σύμβουλος – παρατηρητής, προσέχοντας να δουλεύουν σωστά οι ομάδες και να είναι ενεργοποιημένα όλα τα μέλη της.


Δημιουργός Σεναρίου: Νίκος Κασμερίδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών – παρουσίαση σε Prezi » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3357