Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών – παρουσίαση σε Prezi

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών – παρουσίαση σε Prezi

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο υλοποιείται σε τμήμα 20 μαθητών στο εργαστήριο πληροφορικής. Το μάθημα ξεκινάει με μια μικρή υπενθύμιση από τον διδάσκοντα σχετικά με τις βασικές έννοιες των δικτύων με σκοπό να υπάρξει σύνδεση με τα προηγούμενα. Κατόπιν, ο διδάσκοντας κάνει μια μικρή εισαγωγή στο θέμα της «μεταγωγής πληροφοριών» μέσω του δικτύου υπολογιστών, ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές για το θέμα που θα τους απασχολήσει στην τρέχουσα διδακτική ώρα. Επίσης τους ξεκαθαρίζει ότι θα αναλάβουν αυτοί τον ρόλο του διδάσκοντα, παρουσιάζοντας μάλιστα το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Για το σκοπό αυτό, χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 4 ατόμων και τους προτρέπει να  σχηματίσουν κύκλους με τις καρέκλες τους, ώστε να είναι αποδοτικότερος ο τρόπος εργασίας τους (ο τρόπος χωρισμού των ομάδων, έχει γίνει από τον διδάσκοντα με σκοπό να υπάρχει ομοιογένεια «γνώσης» και «συμμετοχής» στις ομάδες). Κατόπιν, αναθέτει στην κάθε ομάδα μελέτης, το κομμάτι της ενότητας που πρέπει να μελετήσει (ο διδάσκοντας φροντίζει τα κομμάτια αυτά να είναι ισοδύναμα και όχι μεγάλα σε μέγεθος, ώστε να μην αποθαρρυνθούν οι μαθητές). Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει ξεκάθαρος στους μαθητές, ο τρόπος εργασίας σε κάθε ομάδα καθώς και ο τελικός στόχος αυτής της προσπάθειας: να παρουσιαστούν από κάθε ομάδα στην ολομέλεια της τάξης, τα κύρια σημεία της ενότητας που έχει αναλάβει, με τη βοήθεια  λογισμικού παρουσιάσεων. Επειδή όλες αυτές οι απαιτήσεις, πιθανόν θα «μπλοκάρουν» τους μαθητές, ο διδάσκοντας εξηγεί ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν σε διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, επομένως κατά την πρώτη ώρα αρκεί η ουσιαστική μελέτη των ενοτήτων από τις ομάδες και η επισήμανση-υπογράμμιση των βασικών τους σημείων. Δίνεται λοιπόν χρονικό περιθώριο 20 με 25 λεπτών στις ομάδες να μελετήσουν το κομμάτι της ενότητας που τους αντιστοιχεί, ώστε να ξεχωρίσουν-υπογραμμίσουν τα κύρια σημεία των παραγράφων με τις οποίες θα ασχοληθούν. Καθ΄ όλη τη διάρκεια μελέτης από τις ομάδες, ο διδάσκοντας λειτουργεί   ως σύμβουλος – παρατηρητής, προσέχοντας να δουλεύουν σωστά οι ομάδες και να είναι ενεργοποιημένα όλα τα μέλη της. Στα τελευταία 10 λεπτά της διδακτικής ώρας, προκειμένου να χαλαρώσουν οι μαθητές από την ένταση της προσπάθειάς τους, ο διδάσκοντας κάνει μια μικρή παρουσίαση, με χρήση «προτζέκτορα» , του λογισμικού παρουσιάσεων Prezi που υπάρχει δωρεάν στο Διαδίκτυο, ώστε να εγκλιματιστούν λίγο και οι μαθητές με το «δεύτερο» μέρος της εργασίας τους. Φυσικά, λόγω της στενότητας χρόνου, ο διδάσκοντας δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες. Απλώς δείχνει πως δημιουργούνται απλές «διαφάνειες» στο Prezi και περίπου ποιο πρέπει να είναι το «τηλεγραφικό» τους περιεχόμενο, χωρίς περιττές λεπτομέρειες. Εξάλλου, εξηγεί στην τάξη ότι κάθε ομάδα, πρέπει να δημιουργήσει δύο απλές «διαφάνειες» βάσει αυτών που έχει μελετήσει και υπογραμμίσει. 

 

Στην αρχή της δεύτερης διδακτικής ώρας, ο διδάσκοντας, χωρίζει τις ομάδες με τον ίδιο τρόπο που εργάστηκαν την προηγούμενη διδακτική ώρα και οι μαθητές κάθονται ανά ομάδες των τεσσάρων ατόμων σε πέντε υπολογιστές. Επίσης, σε περίπτωση που σε κάποια ομάδα δεν υπάρχει κανένας μαθητής που να έχει λογαριασμό e – mail (γεγονός λίγο απίθανο στην εποχή μας!), ο διδάσκοντας φροντίζει σε κάποιο διάλειμμα να δημιουργήσει εύκολα αυτόν τον λογαριασμό. Κάθε ομάδα, ορίζει τον «αρχηγό» της, ο οποίος στο τέλος της εργασίας θα κάνει την παρουσίαση της ενότητας της ομάδας στον διδάσκοντα ή στην ολομέλεια της τάξης, ανάλογα με τα χρονικά περιθώρια. Επίσης, ορίζει τον «γραμματέα» , που είναι ο μαθητής που πληκτρολογεί το περιεχόμενο της παρουσίασης. Τα δύο υπόλοιπα μέλη της ομάδας, έχουν το ρόλο του επιβλέποντα – παρατηρητή ως προς το περιεχόμενο του κειμένου που θα παρουσιαστεί από την ομάδα, επεμβαίνοντας κατάλληλα και συζητώντας τις παρατηρήσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη. Ο διδάσκοντας, λέει στις ομάδες να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του λογισμικού Prezi, (www.prezi.com ) και να ακολουθήσουν την σύντομη διαδικασία εγγραφής σε αυτήν, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου από τα μέλη της. Τώρα, τα μέλη της ομάδας, ξεκινούν τη σύνθεση της σύντομης παρουσίασης τους, στηριζόμενοι στις σημειώσεις – υπογραμμίσεις κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα. Περίπου 15 λεπτά πριν το τέλος της διδακτικής ώρας, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι συνθέσεις των παρουσιάσεων, ξεκινούν οι παρουσιάσεις από τους «αρχηγούς» των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης με τη χρήση του προτζέκτορα του εργαστηρίου, οπότε και ολοκληρώνεται το διδακτικό σενάριο


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στα δίκτυα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται δύο αρκετά διαφορετικές τεχνικές μεταγωγής , η μεταγωγή κυκλώματος  και η μεταγωγή πακέτου. Οι μαθητές, καλούνται να αναζητήσουν τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας τεχνικής μετάδοσης και να κάνουν μια στοιχειώση σύγκρισή τους

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Δίκτυα υπολογιστών > Τεχνολογίες δικτύων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ο διδάσκοντας κάνει μια μικρή εισαγωγή στο θέμα
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
ομάδες μαθητών, μελετούν τις παραγράφους τους
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
εισαγωγή στο Prezi από τον διδάσκοντα
παρουσίαση ενοτήτων από τους μαθητές, σε Prezi
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
 να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που δίνει η παρουσίαση σε ακροατήριο
 να αντιπαραθέτουν τις δυνατότητες που δίνονται από καθεμία από τις τεχνικές μεταγωγής δεδομένων
 να πειραματίζονται με καινούργιες μεθόδους παρουσίασης γνώσεων – ιδεών
 να οργανώνουν τον τρόπο διαβάσματός τους , ώστε να επιλέγουν τα σημαντικότερα σημεία κάθε ενότητας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μεταγωγή πακέτου, μεταγωγή κυκλώματος, Prezi,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
Δημιουργός Σεναρίου: Νίκος Κασμερίδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών – παρουσίαση σε Prezi » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.