Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών – παρουσίαση σε Prezi

2 ώρες

εισαγωγή στο Prezi από τον διδάσκοντα


Δημιουργός Σεναρίου: Νίκος Κασμερίδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών – παρουσίαση σε Prezi » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3358