Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)

3 ώρες

Εφαρμογή - Ασκήσεις

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
askiseis_meleti_synartisis.doc

Οι μαθητές εφαρμόζουν σε παραδείγματα – ασκήσεις τις έννοιες και τις διαδικασίες που έμαθαν. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν προσδιορισμό της μονοτονίας και των ακροτάτων συνάρτησης από τη γραφική παράσταση αλλά και αλγεβρικά. Ο δάσκαλος μπορεί να αναθέσει στους μαθητές κάποιες από τις ασκήσεις που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας ως εργασία για το σπίτι.

Το μάθημα μπορεί να γίνει είτε στο εργαστήριο υπολογιστών ή στην τάξη με τη χρήση  βιντεοπροβολέα και φορητού υπολογιστή, τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος και έντυπων φύλλων εργασίας που έχουν διανεμηθεί στους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.

Ο δάσκαλος ενδείκνυται να θέσει στους μαθητές τα ερωτήματα που παρατίθενται παρακάτω και να τους προτρέψει να παρατηρήσουν τις γραφικές παραστάσεις (όπου υπάρχουν), οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν με τους συμμαθητές της ομάδας τους σχετικά με αυτά. Στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μαθητών σχετικά με τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δουλεύει με το σενάριο μόνος του στο σπίτι, μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων του μέσω της ανατροφοδότησης, που παρέχεται ως δυνατότητα από τα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας «Αίσωπος».     


Άσκηση 1: Σειρά ερωτήσεων μοναδικής επιλογής

Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις επέλεξε μία απάντηση.

Άσκηση 2: Κάρτες ερωτήσεων σε δεδομένες γραφικές παραστάσεις


Οι γραφικές παραστάσεις έχουν σχεδιαστεί με το Graphmatica και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).

Ασκήσεις στη μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελέτη συνάρτησης (Μονοτονία - Ακρότατα)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3422