Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ιουστινιανός Α'

3 ώρες

Φάση δημιουργίας τελικού έργου.

60λεπτά

   Οι μαθητές,μετά τον προσχεδιασμό των σημειώσεων και των  προτάσεων- ιδεών τους στην επεξεργασία των φύλλων εργασίας τους,στην προηγούμενη φάση του σεναρίου, δημιουργούν πια,στη φάση αυτή, την τελική τους ανταπόκριση από την εποχή του Ιουστινιανού, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής αποστολής της κάθε ομάδας. Η ανταπόκρισή τους θα έχει τη μορφή  πολυτροπικών  αρχείων κειμένου ή παρουσιάσεων, τα οποία θα αναρτηθούν στο δημοσιογραφικό ιστολόγιο της τάξης τους ή στη σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα τους.


Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Κοθρά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ιουστινιανός Α' » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3442