Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ιουστινιανός Α'

3 ώρες

Φάση παρουσίασης, αξιολόγησης έργου.

30λεπτά

   Μετά την ανάρτηση των  εργασιών των ομάδων στο μαθητικό τους ιστολόγιο- ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική σχολική τους εφημερίδα-γίνεται η παρουσίαση του τελικού έργου.Οι μαθητές ενημερώνουν τους συμμαθητές τους για το έργο της ομάδας τους και αντίστοιχα ενημερώνονται από αυτούς. Σχολιάζουν, ερωτούν, κρίνουν και αξιολογούν το έργο αυτό περιγραφικά και με τεκμήρια. Η όλη διαδικασία γίνεται σε πλαίσιο ελευθερίας έκφρασης και ανατροφοδότησης κριτικής σκέψης και διαλόγου.
 


Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Κοθρά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ιουστινιανός Α' » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3443