Ιουστινιανός Α'

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ιουστινιανός Α'

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές ερευνούν το έργο του Ιουστινιανού, αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον 6ο αιώνα μ. Χ. Η έρευνά τους ορίζεται μέσα σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σε παιχνίδι δημοσιογραφικών ρόλων. Οι μαθητές, δηλαδή, δρουν ως μικροί δημοσιογράφοι από το παρόν, οι οποίοι ταξιδεύουν στο παρελθόν και αποκαλύπτουν στους αναγνώστες τους το έργο του Ιουστινιανού στους τομείς της πολιτικής του.

Για να επιτύχουν στην αποστολή τους, οι μαθητές, κατά ομάδες,καλούνται να ερευνήσουν συγκεκριμένες πηγές για την προσωπικότητα και το έργο του Ιουστινιανού. Και ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνάς τους, είναι: οι πολιτικοί αναλυτές, οι ρεπόρτερς του Ιπποδρόμου, οι υπεύθυνοι του δικαστικού ρεπορτάζ,οι ανταποκριτές του Πατριαρχείου και οι υπεύθυνοι του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ.

Αντιμετωπίζουν το έργο του αυτοκράτορα με ενσυναίσθηση,πολυπρισματικά και κριτικά, ακόμη και σε σημεία που διχάζουν τόσο τους συγχρόνους του Ιουστινιανού όσο και εμάς.Και ως μικροί δημοσιογράφοι τηρούν μεν τη δεοντολογία της διασταύρωσης των πληροφοριών και της αντικειμενικότητας , εκφράζουν δε, τεκμηριωμένα και ελεύθερα, την κριτική τους σκέψη και τα δικά τους συμπεράσματα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

        Ο Ιουστινιανός Α', αυτοκράτορας του Βυζαντίου, τον 6ο αι. μ. Χ., και το έργο του τίθενται πάνω στη λυδία λίθο της έρευνας των μαθητών.  Οι μαθητές καλούνται, με πένα δημοσιογραφική,να ρίξουν φως τόσο στα έξοχα σημεία όσο και στις σκιές της πολιτικής του αυτοκράτορα.Ποιος ήταν ο Ιουστινιανός; Ήταν άξιος της πορφύρας που έφερε; Το έργο του παρήγαγε πολιτισμό; Οι μαθητές θα  ενημερώσουν ως προς αυτά τους αναγνώστες τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Ηγετικές προσωπικότητες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φάση αφόρμησης, επικοινωνιακού πλαισίου.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα.
Φάση κριτικής έρευνας των πηγών
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Φάση δημιουργίας τελικού έργου.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Φάση παρουσίασης, αξιολόγησης έργου.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα.
Διδακτικοί Στόχοι
Να δουν την έκταση και τη δύναμη του βυζαντινού κράτους επί Ιουστινιανού.
Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Ιουστινιανού και το ρόλο της Θεοδώρας στη βασιλεία του.
Να ερευνήσουν την πολιτική του Ιουστινιανού στην υπηρεσία του ανθρώπου π.χ. Ιουστινιάνειο δίκαιο
Να ερευνήσουν τις πολιτικές και θρησκευτικές ισορροπίες π.χ. Στάση του Νίκα, κλείσιμο Ακαδημίας
Να αποκαλύψουν την ποιότητα και αισθητική του έργου του Ιουστινιανού π.χ. ναός Αγίας Σοφίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ιουστινιανός Α', Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινό κράτος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής : χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδραστικού πίνακα, διαδικτύου,ηχείων, ακουστικών.
Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Κοθρά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ιουστινιανός Α' » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.