Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τόρνευση Άξονα

3 ώρες

Εισαγωγή στην τόρνευση άξονα

5λεπτά

Στη φάση αυτή στόχος μας είναι να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών. Εξηγούμε στους μαθητές τι πρόκειται να επακολουθήσει ώστε να αφοσιωθούν καλύτερα στις δραστηριότητες που θα διεξάγουν οι ίδιοι.

Παρουσιάζουμε στους μαθητές μία εικόνα συλλογής αντικειμένων τόρνευσης, κάνοντας κάποια σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος.


Συλλογή Αντικειμένων Τόρνευσης

Κοιτάξτε προσεκτικά την εικόνα. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην εικόνα

Συζήτηση


Εισαγωγικά σχόλια


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τόρνευση Άξονα » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3501