Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τόρνευση Άξονα

3 ώρες

Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_5.doc fyllo_ergasias_5.1.doc

Στη φάση αυτή της Αξιολόγησης  στόχος μας είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν.

Στόχοι

Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

α) συγκρίνουν τις αρχικές με τις νέες απόψεις τους

β) συνειδητοποιούν την προηγούμενη με την τωρινή κατάσταση, καθώς και τη γνωστική πορεία της αλλαγής.

 Μεταγνωστικές Δραστηριότητες

Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αξιολογούν:

α) την κατάκτηση νέας γνώσης

β) τη λειτουργικότητα της ομάδας τους

γ) τη μαθησιακή διαδικασία, που ακολουθήθηκε


Αξιολόγηση Μαθητή


Άσκηση: Τόρνευση Πείρου

Με τη βοήθεια των καθηγητών σας να πραγματοποιήσετε την άσκηση στο σχολικό εργαστήριο. Θυμηθείτε όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν.

Μεταγνωστικές Δραστηριότητες


Φύλλο Αυτοαξιολόγησης Μαθητή

Απαντήστε το παρακάτω φύλλο Αυτοαξιολόγησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τόρνευση Άξονα » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3505