Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τόρνευση Άξονα

3 ώρες

Κεντράρισμα εργαλείου και εξαρτήματος

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_meletis_koptika_ergaleia.doc fyllo_meletis_sygkratisi_kai_kentrarisma_katergazomenoy_exartimatos.doc fyllo_ergasias_3.doc

Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν με προσοχή ένα video στο οποίο παρουσιάζεται η πορεία εργασίας για την τόρνευση ενός άξονα με πατούρες. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να ελέγξουν τις ιδέες τους με σκοπό να τις επεκτείνουν, να αναπτύξουν ιδέες σε περίπτωση που δεν έχουν άποψη, ή να  τις τροποποιήσουν εκεί όπου είναι απαραίτητο.  Επιπλέον τους ζητάμε να ανοίξουν ένα – ένα τα φύλλα εργασίας 1 και 2 , να μελετήσουν το υλικό και να κρατούν σημειώσεις. Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές αφού χωριστούν σε ομάδες, να ανοίξουν το φύλλο εργασίας 3 και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες.

Στόχοι

Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να:

α)δίνουν παραδείγματα ορθών τρόπων συγκράτησης κατεργαζόμενων εξαρτημάτων (κεντράρισμα) και κοπτικών εργαλείων (κεντράρισμα) στον τόρνο, όταν τους δίνεται μια άσκηση που απαιτεί κατεργασία τόρνευσης.

β) ανασκευάζουν παρανοήσεις αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε.


Κεντράρισμα εργαλείου και εξαρτήματος


Κατεργασία τόρνευσης

Παρακολουθείστε προσεκτικά το διαδραστικό βίντεο. Στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε τις δραστηριότητες που ακολουθούν.

Κεντράρισμα κοπτικού εργαλείου


Δραστηριότητα


Συγκράτηση και κεντράρισμα κοπτικού εργαλείου

Δείτε προσεκτικά το video πριν απαντήσετε τις ερωτήσεις. Επίσης προτείνουμε να μελετήσετε και τα φύλλα εργασίας 1 & 2

Συγκράτηση και κεντράρισμα κατεργαζόμενου εξαρτήματος


Δραστηριότητα 1


Συγκράτηση και κεντράρισμα κατεργαζόμενου εξαρτήματος

Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στα φύλλα εργασίας 1 & 2 πριν απαντήσετε σε αυτή τη δραστηριότητα.

Κοπτικά εργαλεία τόρνου

Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 1 πριν ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τοποθέτηση του κοπτικού εργαλείου στον τόρνο

Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 1 πριν ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ύψος της μύτης του κοπτικού εργαλείου

Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 1 πριν ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Κεντράρισμα κατεργαζόμενου εξαρτήματος

Δείτε προσεκτικά το video πριν απαντήσετε τις ερωτήσεις. Επίσης προτείνουμε να μελετήσετε και τα φύλλα εργασίας 1 & 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τόρνευση Άξονα » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3503