Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τόρνευση Άξονα

3 ώρες

Άσκηση: Άξονας με πατούρες

95λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4.doc fyllo_ergasias_4.1.doc

Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν με προσοχή ένα video με τίτλο “Κατασκευάζουμε…”, προκειμένου να εφαρμόσουν τις νέες ιδέες τους στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων κατά την τόρνευση ενός άξονα στο σχολικό εργαστήριο. Επιπλέον προσπαθούν να συσχετίσουν αυτά που έχουν μάθει με τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής.

Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές:

α) αφού χωριστούν σε ομάδες, να ανοίξουν το φύλλο εργασίας 1 και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες.

β) να εκτυπώσουν το φύλλο εργασίας 2 και να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο σχολικό εργαστήριο με τη βοήθεια των καθηγητών τους.

 

Στόχοι 

Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές να είναι ικανοί να:

α) καθορίζουν τις φάσεις και την πορεία εργασίας κατά την κατεργασία της τόρνευσης ενός άξονα ή κάποιου άλλου εξαρτήματος

β) δημιουργούν με τη διαδικασία της τόρνευσης στο σχολικό εργαστήριο άξονες με πατούρες σε πραγματικές συνθήκες


Άσκηση: Άξονας με πατούρες


Τόρνευση Άξονα με πατούρες

Παρακολουθήστε προσεκτικά το διαδραστικό βίντεο με τίτλο "Κατασκευάζουμε..." Στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε τις δραστηριότητες που ακολουθούν

Το διαδραστικό βίντεο είναι μια σύνθετη παρουσίαση της πορείας εργασίας, των φάσεων και των συνθηκών κατεργασίας κατά την τόρνευση άξονα. (Παρατήρηση: Οι συνθήκες κατεργασίας εξαρτώνται κυρίως από το υλικό του κατεργαζόμενου εξαρτήματος και το υλικό του κοπτικού εργαλείου)

Φάσεις κατεργασίας τόρνευσης άξονα

Γράψτε (με ελληνικούς χαρακτήρες και με πεζά γράμματα) την απάντησή σας μέσα στο λευκό πλαίσιο της κάρτας. Επαληθεύστε την απάντησή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Έλεγχος Απαντήσεων" και στη συνέχεια με το δεξί βελάκι προχωρήστε στην επόμενη κάρτα

Τόρνευση Άξονα με πατούρες

Στις προτάσεις που ακολουθούν αντιστοιχίστε - συμπληρώστε τα κενά που λείπουν με τις λέξεις που σας δίνονται (τσοκ, τσοκόκλειδο, αριστερά, λίμα, σμυριδόπανο). Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε τη λέξη στο σωστό κενό.

Τόρνευση Άξονα με πατούρες

Γράψτε (με ελληνικούς χαρακτήρες και με πεζά γράμματα) τη λέξη που λείπει. Επαληθεύστε την απάντησή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί “Έλεγχος απαντήσεων”

Τόρνευση Άξονα με πατούρες


Άσκηση: Άξονας με πατούρες

Πραγματοποιήστε στο σχολικό εργαστήριο με τη βοήθεια των καθηγητών σας την παρακάτω άσκηση

Άσκηση: Άξονας με πατούρες

Πραγματοποιήστε στο σχολικό εργαστήριο με τη βοήθεια των καθηγητών σας την παρακάτω άσκηση. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση του τόρνου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τόρνευση Άξονα » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3504