Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τόρνευση Άξονα

3 ώρες

Συνθήκες Κοπής στην Τόρνευση

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_meletis_torneysi.doc fyllo_meletis_synthikes_kopis.doc fyllo_ergasias_2.doc

Σε αυτή τη φάση στόχος μας είναι οι μαθητές να εξωτερικεύσουν τις ιδέες τους. Παρουσιάζουμε στους μαθητές ένα σύντομο video και στη συνέχεια τους ζητάμε να ασχοληθούν στην αρχή  ατομικά με κάποιες δραστηριότητες και στη συνέχεια να συζητήσουν σε επίπεδο ομάδας. Επιπλέον ζητάμε από τους μαθητές να καταγράφουν σε χαρτί τις απόψεις τους με στόχο να γίνει κατηγοριοποίηση των απαντήσεων. Τέλος τους προτείνουμε να μελετήσουν το υλικό που υπάρχει στα φύλλα εργασίας 1 &2 προκειμένου να απαντήσουν τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας 3.

Στόχος

Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί:

α) να επιλέγουν τις τιμές των συνθηκών κοπής ανάλογα με το υλικό του κατεργαζόμενου τεμαχίου και το υλικό του κοπτικού εργαλείου.

 


Διαδραστικό video


Τόρνευση άξονα

Παρακολουθήστε προσεκτικά το διαδραστικό video

Συνθήκες κοπής


Τόρνευση

Προτείνουμε να μελετήσετε το φύλλο εργασίας 1 πριν ασχοληθείτε με αυτή τη δραστηριότητα.

Συνθήκες κοπής

Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 1 & 2 πριν ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Επιλογή συνθηκών κοπής

Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 2 πριν ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τόρνευση Άξονα » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3502