Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)

Υπαίθρια αθλητική αναψυχή ή Ένας ακόμη λόγος για να αγαπώ το περιβάλλον

3 ώρες

Η φιλοσοφία της υπαίθριας αθλητικής αναψυχής

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_omada_a.docx fyllo_ergasias_omada_v.docx

Στη φάση αυτή, οι μαθητές/ριες συζητούν για την επίδραση της ανθρώπινης παρουσίας πάνω στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια υπαιθρίων αθλητικών δραστηριοτήτων. Καταγράφουν και προτείνουν λύσεις για περιπτώσεις όπου διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ φύσης και ανθρώπων, άλλοτε με τρόπο περιστασιακό και άλλοτε με τρόπο δραματικό και μη αναστρέψιμο.  Τους καθοδηγούμε να προβληματιστούν πάνω σε έννοιες όπως αειφορία, ποιότητα περιβάλλοντος, σεβασμός στη διαφορετικότητα, σεβασμός στη ζωή

 

 


.....μέσα από τα μάτια ενός διπλοσάινου ...

Είδος πουλιού που κατοικεί στο δάσος, ένας ακόμη συγκάτοικος στον πλανήτη γη, που όμως δεν ανήκει στο ανθρώπινο είδος. Ένα από τα τουλάχιστον 10 εκ. είδη!

Ας δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου ....


Είναι τελικά η υπαίθρια αθλητική αναψυχή μόνο "γυμναστική στη φύση";


Η χρησιμότητα της σήμανσης

Η σήμανση είναι σημαντική γιατί μας βοηθάει να θυμόμαστε τη φιλοσοφία της υπαίθριας αναψυχής. Μελετήστε τη φωτογραφία και πατήστε τους ομόκεντρους μπλε κύκλους.

Ήρθε η ώρα των φύλλων εργασίας!


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΜΑΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υπαίθρια αθλητική αναψυχή ή Ένας ακόμη λόγος για να αγαπώ το περιβάλλον» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3531