Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

3 ώρες

Πρότυπο ζωής με αρετές και αξίες

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Στην τελευταία  φάση γίνεται αναφορά, με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών,   στις αρχές, τις αξίες, τα ιδανικά  και τα πρότυπα ζωής που προβάλλει η ζωή του μοναχού.  Η φάση ολοκληρώνεται με την  παρακάτω  άσκηση αξιολόγησης:

Ο Μοναχισμός προβάλλει ένα πρότυπο ζωής με αρετές και αξίες. Το πρότυπο διέπεται από την ποιότητα της σχέσης  που καλλιεργεί ο άνθρωπος με το Θεό, το συνάνθρωπο  και τη λοιπή δημιουργία.  Στον αγώνα του να αποβάλλει τον εγωισμό και τα πάθη του ο μοναχός βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο την υπακοή, την εγκράτεια,  την αγάπη,  την ανιδιοτέλεια, την αφοσίωση, το σεβασμό και τη διακονία. Τι από αυτά χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερο γνώρισμα τη σχέση του μοναχού με το Θεό, το συνάνθρωπο και την υπόλοιπη κτίση και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ζωής για κάθε χριστιανό;

Επιλέξτε την κατάλληλη  λέξη για να  συμπληρώσετε σωστά το πρότυπο.
 


άσκηση


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3567