Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

3 ώρες

Ανίχνευση πρότερων και δόμηση νέων γνώσεων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Οι μαθητές συχνά δεν κατανοούν ότι:  Η άσκηση είναι συστατικό στοιχείο της ζωής της  Εκκλησίας.  Η χριστιανική άσκηση ως τρόπος ζωής είναι χρέος όλων των χριστιανών, είτε είναι κοσμικοί - λαϊκοί  είτε μοναχοί.  Οι  απαιτήσεις του ασκητικού τρόπου ζωής τροποποιούνται όταν κάποιος επιλέξει να ζήσει ως μοναχός.  Ο Μοναχισμός ως ασκητικό ρεύμα έγινε θεσμός της Εκκλησίας και επηρέασε την εκκλησιαστική ζωή.

 Στην φάση αυτή επιχειρείται η ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών και η σταδιακή πληροφόρηση και δόμηση των νέων γνώσεων.  Στο διαδραστικό πίνακα αναγράφονται οι λέξεις: "χριστιανική άσκηση", "μοναχισμός" και" μοναστήρι".  Οι μαθητές καλούνται να   ανταποκριθούν και να εκφραστούν με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Οι απαντήσεις ομαδοποιούνται στις κατηγορίες: α) " Χριστιανική άσκηση  ζώντας στον κόσμο"  &  β) "Χριστιανική άσκηση  ζώντας σε μοναστήρι" και αναγράφονται συνοπτικά ως λέξεις - κλειδιά.  Γίνεται κατανοητή η έννοια της χριστιανικής άσκησης ως  ο αγώνας του ανθρώπου εναντίον των παθών του που είναι χρέος κάθε χριστιανού καθώς και της  άσκησης ως τρόπος ζωής με ιδιαίτερα γνωρίσματα  στην περίπτωση του μοναχικού βίου. Στη συνέχεια,  αξιοποιώντας τους ψηφιακούς πόρους εμπλουτισμού του διαδραστικού βιβλίου,  ακούμε την   Εισαγωγική παρουσίαση: Χριστιανική άσκηση  - Μοναχισμός για να εμπλουτιστούν, μέσω της αφήγησης, οι πληροφορίες για το Μοναχισμό ως ασκητικό ρεύμα συνεχούς ασκητικού βίου. Η πληροφόρηση ολοκληρώνεται με τη μελέτη του χάρτη εννοιών: ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ.  Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες που παραθέτει  το σχολικό εγχειρίδιο και ενθαρρύνονται να διατυπώσουν σκέψεις και να εκφράσουν σχόλια. Με σκοπό την εμπέδωση της νέας γνώσης, την αυτοαξιολόγηση και την  ανατροφοδότησή τους,  καλούνται να δραστηριοποιηθούν στις ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης του διαδραστικού βιβλίου:  α) να λύσουν το σταυρόλεξο και β) να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κουίζ.

 

 

 

 

 


εισαγωγική παρουσίαση


χάρτης εννοιών


σταυρόλεξο


κουίζ


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3564