Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

3 ώρες

Πτυχές του μοναχικού βίου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_a_omadas_a.docx fyllo_ergasias_v_omadas_v.docx fyllo_ergasias_g_omadas_g.docx fyllo_ergasias_d_omadas_d.docx fyllo_ergasias_e_omadas_e.docx fyllo_ergasias_st_omadas_st.docx

Στη φάση αυτή οι μαθητές επισκέπτονται το εργαστήριο πληροφορικής, συγκροτούν  6 ομάδες των 4 ατόμων  με κριτήριο την ανομοιογένεια ως προς τις ψηφιακές και μαθησιακές δεξιότητες, καθορίζουν τους ρόλους του κάθε μέλους και μελετούν  το φύλλο εργασίας της ομάδας τους από την ηλεκτρονική τάξη.  Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τεχνικές διερεύνησης, ανακάλυψης και δόμησης της γνώσης για να γνωρίσουν πτυχές του μοναχικού βίου, να τις μελετήσουν,  να τις κατανοήσουν  και να τις παρουσιάσουν συνοπτικά στην τάξη.   Συγκεκριμένα η πρώτη ομάδα μέσα από το λογισμικό: Θρησκευτικά Γυμνασίου 2000  διερευνά,  μελετά και  καταγράφει στοιχεία σχετικά: με τις προϋποθέσεις της σταδιακής διαμόρφωσης του θεσμού του Μοναχισμού ως τρόπου ζωής που επηρέασε τη ζωή της Εκκλησίας, για το περιεχόμενο του Γεροντικού και τους λόγους που το καθιστούν  σπουδαία ιστορική πηγή, για την ιδιαίτερη θέση που κατέχει στη μοναχική ζωή το κομποσχοίνι και η νοερά προσευχή, για το νόημα και τις αρετές που καλλιεργούνται με τη νηστεία. Οι μαθητές ως ομάδα θα καταγράψουν επίσης τις εντυπώσεις τους και θα συνθέσουν το υλικό σε ένα πολυτροπικό κείμενο που θα παρουσιάσουν στην τάξη.  Η  δεύτερη ομάδα με τη βοήθεα  της διαδραστικής παρουσίασης του Αγίου Όρους: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7644?locale=el επισκέπτεται διαδικτυακά τις Μονές και τα κειμήλια του Αγίου Όρους και πληροφορείται για  τον ημερήσιο κύκλο ενός αγιορείτη  μοναχού.   Η ομάδα θα καταγράψει το υλικό σε μορφή δημοσιογραφικού άρθρου και θα το συνοδέψει από μία παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό. Η τρίτη ομάδα  μέσω του λογισμικού: Θεόδωρος. Στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο  (http://theodoros.ime.gr/)   ερευνά για τη μοναχική κουρά, τον  Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, το καθολικό ενός μοναστηριού και τη σημαντική θέση που κατέχει η εργασία στη ζωή των μοναχών. Η ομάδα θα δημιουργήσει ένα  πολυτροπικό κείμενο για να πληροφορήσει σχετικά την τάξη.  Η τέταρτη ομάδα επισκέπτεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του το  ΄Αγιο Όρος  (http://www.inathos.gr/athos/el/) για να γνωρίσει τη μεγάλη προσφορά του Μοναχισμού και να επισκεφθεί μια Μονή. Κατόπιν συντάσσει  ένα συνοπτικό ενημερωτικό άρθρο και δημιουργεί μια παρουσίαση από επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό για να ενημερώσει  την τάξη.  Η πέμπτη ομάδα ερευνά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα: http://www.sinaimonastery.com/?lid=1 για  την πολιτιστική κληρονομιά και την προσφορά της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά  καθώς και για τη σχετική με την Ιερά Μονή απόφαση της UNESCO. Η ομάδα θα δημιουργήσει ένα πολυτροπικό κείμενο για να πληροφορήσει την τάξη για το αποτέλεσμα της έρευνας.  Η έκτη ομάδα αξιοποιεί το λογισμικό: Θρησκευτικά  Α΄ , Β΄, Γ΄  Γυμνασίου (2006) για να επισκεφθεί τη Βιβλιοθήκη και να μελετήσει τη Βιογραφία των:  Ιωάννη  Σιναΐτη, Νείλου του Ασκητή, Νικόδημου του Αγιορείτη και Σάββα του Ηγιασμένου. Τα μέλη της ομάδας μελετούν τους βίους και τις εικόνες των ασκητών και ετοιμάζουν μια συνοπτική παρουσίαση για την τάξη. Η ομάδα καταγράφει επίσης τις εντυπώσεις της απο τη γνωριμία με τους ασκητές και τις θέτει προς διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με την υπόλοιπη τάξη. Στη φάση αυτή μπορούμε να διαγνώσουμε σε ποιο βαθμό οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν δημιουργικά, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να αυτενεργήσουν, να αξιολογήσουν το υλικό και να επιλέξουν το ζητούμενο για τη δημιουργία των δικών τους πολυτροποκών κειμένων. Η εκπαιδευτικός σε ρόλο διαμεσολαβητικό, συμβουλευτικό και καθοδηγητικό, συντονίζει, εμψυχώνει και υποστηρίζει την προσπάθεια των μαθητών να γίνουν οι ίδιοι φορείς της μαθησιακής τους διαδικασίας.


λογισμικό: Θρησκευτικά Γυμνασίου 2000


παρουσίαση: Άγιο Όρος


λογισμικό: Θεόδωρος. Στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο


επίσημη ιστοσελίδα του Αγίου Όρους


ιστοσελίδα της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά


λογισμικό: Θρησκευτικά Α΄ , Β΄, Γ΄ Γυμνασίου (2006)


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3565