Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

3 ώρες

Το νέο ιδεολογικό/πνευματικό πλαίσιο

10λεπτά

Σε αυτή τη φάση μέσα από διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων ειδών επιχειρείται η σύνδεση της νέας γνώσης με την προηγούμενη. Οι μαθητές θυμούνται τα κυριότερα σημεία από την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό, τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, ώστε να ανασυνθέσουν στο μυαλό τους τις νέες ιδεολογικές, πνευματικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον 18ο αιώνα και οι οποίες θα οδηγήσουν στις δύο Επαναστάσεις.


Αναγέννηση - Θρησκευτική Μεταρρύθμιση


Διαφωτισμός


Γεωγραφικές Ανακαλύψεις


Νέες Ιδέες


Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3599