Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

3 ώρες

Μελέτη των Διακηρύξεων. Αξιολόγηση.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx fyllo_ergasias_gal.docx fyllo_ergasias_sygk.docx epanalipsi.doc

Παρουσίαση και μελέτη των δύο κειμένων: "Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη" και "Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας". Σύκριση με το κείμενο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. Επίσης, δίνεται στους μαθητές ένα Φύλλο Εργασίας, προς επανάληψη των γνώσεων και εμπεδωσή τους.


Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - ΟΗΕ 1948


http://issuu.com/unric_publications/docs/131010062645-1eb492ddf7834b389ce2e76d56b31e01?e=0

Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (Μέρος του κειμένου)

Το κείμενο δόθηκε στους μαθητές για μελέτη. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες.

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη

Το κείμενο δόθηκε στους μαθητές για μελέτη. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3602