Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

3 ώρες

Γαλλική Επανάσταση: συνθήκες, γεγονότα, φάσεις

45λεπτά

Παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της Γαλλικής Επανάστασης, τα αίτια, καθώς και οι φάσεις του πολέμου. 


Γαλλική Επανάσταση: συνθήκες, γεγονότα, φάσεις


Ναπολέων Βοναπάρτης

Δόθηκαν τα στοιχεία του βίντεο στους μαθητές προς δική τους ενημέρωση στο σπίτι

Η Γαλλική Επανάσταση

Δόθηκαν τα στοιχεία του βίντεο στους μαθητές προς δική τους ενημέρωση στο σπίτι

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3601