Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

3 ώρες

Η Αμερικανική Επανάσταση:αίτια, ιστορικά γεγονότα

35λεπτά

Παρουσιάζεται η κατάσταση η οποία είχε διαμορφωθεί στην ήπειρο από την εποχή των Ανακαλύψεων, η οικονομική και πολιτική οργάνωση και η εξάρτηση απο τη μητρόπολη Αγγλία, σε σύνδεση με τα προηγούμενα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά αλλά και τα  ιδεολογικά αίτια της Επανάστασης, ως άμεση απόρροια της διάδοσης των ιδεών του Διαφωτισμού, ο οποίος έχει ήδη μελετηθεί σε προηγούμενο μάθημα. Ακολουθούν τα στάδια της Επανάστασης και η κατάληξή της με την Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.


Η Αμερικανική Επανάσταση: παρουσίαση


Η Αμερικανική Σημαία


Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3600