Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η Ιστορία, ως αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούσε την παράθεση των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων, καθώς και την απλή παρουσίαση κάποιων ιστορικών τεκμηρίων. Στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Στ΄τάξης γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχτούν οι ιστορικές πηγές, ως πρωτογενής πηγή σύνθεσης των ιστορικών γεγονότων. Σε αυτό το πνεύμα, οι ιστορικές πηγές θα πρέπει όχι μόνο να παραθέτονται, αλλά και να μελετούνται σε βάθος από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να ανακαλύπτεται η ιστορική αλήθεια και να αναδεικνύονται οι πολλαπλές όψεις του ιστορικού γεγονότος. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση, επιχειρώντας να εκοικειώσει τους μαθητές με την απευθείας μελέτη των ιστορικών πηγών, μυώντας τους στο νέο  ιδεολογικό και πνευματικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα. Για τις ανάγκες του σεναρίου, οι μαθητές έχουν χωριστεί σε ομάδες, στο πλαίσιο των οποίων καλούνται να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, να εργαστούν ομαδικά, με βάση τις αρχές της ομαδικής εργασίας και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τόσο η Αμερικανική, όσο και η Γαλλική Επανάσταση αποτελούν ιστορικά γεγονότα, τα οποία παρά την τεράστια σημασία τους, είναι άγνωστα στους μαθητές του Δημοτικού. Οι μαθητές, ενώ σε γενικές γραμμές είναι εξοικειωμένοι με την Ελληνική Επανάσταση, αγνοούν ότι το ιδεολογικό της υπόβαθρο της Ελληνικής Επανάστασης ανάγεται στο ευρύτερο ιδεολογικό και πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκαν αυτές οι δύο επαναστάσεις και το οποίο ενέπνευσε τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επαναστασης. Επιπλέον, αγνοούν ότι η θέσπιση πολλών από τα δικαιώματα που απολαμβάνουν σήμερα οι άνθρωποι ανάγεται σε κείμενα που συντάχθηκαν 2 αιώνες πριν.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Το νέο ιδεολογικό/πνευματικό πλαίσιο
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Η Αμερικανική Επανάσταση:αίτια, ιστορικά γεγονότα
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Γαλλική Επανάσταση: συνθήκες, γεγονότα, φάσεις
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Μελέτη των Διακηρύξεων. Αξιολόγηση.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές το ευρύτερο ιστορικό, ιδεολογικό και πνευματικό πλαίσιο των επαναστάσεων
Να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα των γεγονότων και την αλλαγή που επέφεραν στην παγκόσμια ιστορία
Να εντοπίσουν τα κοινά σημεία μεταξύ των δύο Επαναστάσεων
Να μελετήσουν σε γενικές γραμμές τα σημαντικά κείμενα τα οποία ήταν απόρροια των Επαναστάσεων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Γαλλική Επανάσταση, Αμερικανική Επανάσταση, Διαφωτισμός, Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.