Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα της Μελέτης του Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, με τίτλο «Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν» είναι μέρος της θεματικής ενότητας «Η Φύση είναι το σπίτι μας». Σκοπός του σεναρίου είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους εμπλέξει σε μια ενεργητική μαθησιακή διαδικασία, μέσω της οποίας θα διερευνήσουν, θα ανακαλύψουν και θα οικοδομήσουν τις γνώσεις τους ώστε να πετύχουν τους στόχους του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Με το σενάριο αυτό αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες ώστε με κατάλληλες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και διαδικασίες ολιστικής προσέγγισης, που εμπλέκουν πιο ενεργά τους μαθητές, να γίνει η διδασκαλία πιο ελκυστική, ευχάριστη κι αποτελεσματική. Τα λογισμικά που αξιοποιούνται στο σενάριο είναι: • Λογισμικό γενικής χρήσης – λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων, MS PowerPoint • Αισθητικής Έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, Tux Paint • Διαδικτυακή, Ψηφιακή πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια, Wikipedia • Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης: Hot Potatoes


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

«Σύμφωνα με την Kόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών του 2004, που δημοσιοποίησαν οι επιστήμονες, 15.589 γνωστά είδη ζώων και φυτών του πλανήτη μας απειλούνται σοβαρά με εξαφάνιση, σε σχέση με 12.259 είδη που περιλάμβανε η αντίστοιχη λίστα του 2003."   WWF, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση
Ποιοι νομίζουμε ότι είναι οι λόγοι που κάποια είδη ζώων και φυτών κινδυνεύουν να εξαφανιστούν;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Μελέτη Περιβάλλοντος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δραστηριότητα 1η
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Δραστηριότητα 2η
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Δραστηριότητα 3η
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Δραστηριότητα 4η
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Πληροφορούνται για ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Ευαισθητοποιούνται σχετικά με το πρόβλημα της εξαφάνισης που αντιμετωπίζουν διάφορα είδη ζώων.
Αναγνωρίζουν ως αιτία του προβλήματος τις ανθρώπινες δραστηριότητες και προτείνουν διάφορα μέτρα προ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ζώα υπό εξαφάνιση, οικοσύστημα, πανίδα.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η εφαρμογή του σεναρίου θα γίνει στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής (το σχολικό μας εργαστήρι διαθέτει 8 Η/Υ. Στους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκατεστημένα:
1. Ένα λογισμικό γενικής χρήσης-λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων (π.χ. MS PowerPoint)
2. Φυλλομετρητής για πλοήγηση σε επιλεγμένες σελίδες στο Διαδίκτυο – ψηφιακή ηλεκτρ. Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia,
3. Λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης, Hot Potatoes, (στο σταθμό εργασίας που θα δημιουργήσει ο εκπ/κος τις δραστηριότητες)
4. Έντυπες πηγές (βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών)
και όσο διαρκεί η διδασκαλία οι σταθμοί εργασίας θα είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ώστε να επισκεφτούν επιλεγμένους από το δάσκαλο δικτυακούς χώρους στην Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια, Wikipedia (διερεύνησης και ανακάλυψης της γνώσης) και γενικότερα στο διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.