Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch

1 ώρα

Εισαγωγική δραστηριότητα - καταιγισμός ιδεών

8λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe_1_batchasinggame.docx

Ανοίγουμε από το περιβάλλον της Scratch το έτοιμο πρόγραμμα  BatChasing.sb. Το πρόγραμμα περιέχει δύο χαρακτήρες / sprites,  μία πεταλούδα και μία νυχτερίδα. Σε ομάδες των δύο μαθητών, εξετάζουμε το σενάριο του κάθε χαρακτήρα και πριν τρέξουμε το πρόγραμμα προβλέπουμε τι θα συμβεί όταν κάνουμε κλικ στην πράσινη σημαία και όταν πατήσουμε το πλήκτρο Πάνω βελάκι. Ελέγχουμε την πρόβλεψή μας με τρέξιμο και στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση με αυτό που προβλέψαμε εξετάζουμε και συζητάμε σε ζεύγη σε ποιες εντολές ή  παραμέτρους οφείλεται η διαφοροποίηση του αποτελέσματος.

Στην συνέχεια σκεφτόμαστε τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο πρόγραμμα ώστε να μετατραπεί σε παιχνίδι.(πχ. να σταματά η πτήση της νυχτερίδας όταν πιάσει την πεταλούδα).  Μοιραζόμαστε τις ιδέες μας για επέκταση του προγράμματος με την τάξη.


Μισοψημένο πρόγραμμα BatChasing.sb


Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Σταυράκη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3654